Chia cổ tức được các ngân hành tiến hành nhanh chóng

Các ngân hàng

Từ đầu tháng 6 đến nay, hàng loạt ngân hàng đã tiến hành thông báo về việc chia cổ tức. Trong đó đã có ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ được đánh giá rất cao, từ 25-35%. Một số ngân hàng cũng đã công bố nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Với các nội dung vô cùng quan trọng như kế hoạch hoạt động, kiện toàn nhân sự, tăng vốn. Và đặc biệt đáng chú ý là chia cổ tức với mức khủng. Đặc biệt hơn, các ông lớn ngân hàng cũng có thể tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu có thể trong năm nay. Sau khi Nghị định 121/2020/NĐ-CP được sửa đổi, các ngân hàng cổ phần Nhà nước được phép thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng lớn

Ở nhóm ngân hàng lớn, mới đây, VietinBank (CTG) đã định ngày 8/7 là ngày chốt danh sách cổ đông. Với mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 29%. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế. Và trích lập các quỹ của năm 2017, 2018. Và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019. Vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng thêm 10.824 tỷ đồng lên 48.058 tỷ.

Nhóm ngân hàng lớn

MB (MBB) cũng đang tiến gần hơn tới ngày chia cổ tức. Khi mới đây Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thông báo cho biết nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiêú để trả cổ tức của MB. Theo đó, ngân hàng sẽ chia cổ tức tỷ lệ 35%. Tăng vốn điều lệ thêm 9.795 tỷ đồng lên hơn 38.600 tỷ đồng.

Đầu tháng 6, HĐQT HDBank (HDB) cũng đã phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành hơn 398 triệu cổ phiếu. Để trả cổ tức năm 2020, tương đương tỷ lệ phân phối 25%. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng lên hơn 20.273 tỷ đồng.

MSB cũng vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông với tờ trình tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ đồng lên 15.275 tỷ. Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Ngân hàng này dự kiến phát hành 352,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương tỷ lệ tối đa 30%. Ngân hàng cũng cho biết dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021

Nhóm ngân hàng nhỏ

Các ngân hàng nhỏ cũng dồn dập triển khai kế hoạch chia cổ tức thời gian gần đây. Trong đó, HĐQT SeABank (SSB) đã thông qua việc triển khai phát hành 110,2 triệu cổ phiếu. Tương đương tỷ lệ 9,12% để trả cổ tức năm 2021. Đồng thời, ngân hàng cũng phát hành 23,5 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên hơn 13.400 tỷ đồng.

Ngân hàng nhỏ

Đáng chú ý, VPBank (VPB)ban đầu không có ý định chia cổ tức trong năm nay. Cũng bất ngờ công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức. Ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 13/7 để thực hiện việc lấy ý kiến việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tại ĐHĐCĐ tháng 4 vừa qua của VPBank, cổ đông đã đồng thuận việc không chia cổ tức năm 2020. Mà giữ lại khoản lợi nhuận 8.851 tỷ đồng còn sau trích quỹ bắt buộc. Để phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

OCB đã được Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thêm. Tối đa 2.739 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chua phấn phối lũy kế. Theo đó, OCB sẽ phát hành gần 274 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 25%. Để tăng vốn điều lệ từ 10.959 tỷ đồng lên 13.698 tỷ đồng.

Tạm kết

Các dữ liệu cho thấy, cổ tức vẫn là một trong những nội dung nóng tại mùa đại hội cổ đông năm nay. Nhiều ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu. Để nâng cao năng lực tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cũng như giúp các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực để tiếp tục giảm sâu lãi suất cho vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *