Sacombank công bố phương án về việc bán hết toàn bộ cổ phiếu quỹ

Sacombank bán cổ phiếu quỹ

Văn bản về việc bán cổ phiếu quỹ của ngân hàng Sacombank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo như văn bản, […]