Quy định và thủ tục đổi thẻ BHYT mẫu mới từ 1/4/2021

BHYT mẫu mới

Vấn đề thẻ bảo hiểm y tế hiện nay đang được nhiều người quan tâm. Theo những quy định mới nhất thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ được thay đổi mẫu mới theo nhà nước ban hành. Đây là một điều hết sức quan trọng mà mọi người cần phải lưu ý. Vì thông tin này sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi của người sử dụng bảo hiểm y tế. Các thẻ bảo hiểm y tế sẽ được đổi mẫu mới từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 và đi kèm với một số điều kiện nhất định. Do đó chúng ta cần phổ cập những thông tin mới nhất. Để tìm hiểu về những thay đổi trong thay đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới. Thì hãy cùng chúng tôi khám phá những thông tin qua bài viết dưới đây.

Thẻ BHYT mẫu mới

Thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp trước ngày 1-4-2021. Và không hư hỏng, còn giá trị sử dụng vẫn có giá trị sử dụng, tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh BHYT. Từ ngày 1-4-2021 sẽ áp dụng mẫu thẻ BHYT mới theo quy định.

Đối tượng được đổi thẻ BHYT mẫu mới:

Theo Khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 quy định:

– Phôi thẻ BHYT đã in theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 chưa sử dụng hết đến thời điểm 01/4/2021, được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT.

– Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT mới theo quy định. Thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT.

Thay đổi mẫu thẻ BHYT

Như vậy, thẻ BHYT đã được cấp trước ngày 1-4-2021, không hư hỏng, còn giá trị sử dụng vẫn có giá trị sử dụng, tiếp tục được dùng để KCB BHYT. Do đó; thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp cho các đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau (Khoản 1 Điều 18, Khoản 1 Điều 19 Luật BHYT):

+ Cấp mới thẻ BHYT cho người tham gia;

+ Cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất thẻ BHYT;

+ Cấp lại thẻ BHYT do bị rách, nát, hỏng hoặc do thay đổi thông tin trên thẻ, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu.

Ngoài ra, cần lưu ý; không phải tất cả thẻ BHYT được cấp từ ngày 1/4/2021 đều là mẫu thẻ mới. Theo quy định trên thì tại các địa phương còn phôi thẻ BHYT theo mẫu cũ chưa sử dụng hết. Thì vẫn tiếp tục cấp mẫu thẻ BHYT cũ cho người tham gia BHYT.

Thủ tục đổi thẻ BHYT mẫu mới

Người tham gia bảo hiểm y tế khi có nhu cầu đổi thẻ. Có thể nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3, Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 (sửa đổi bổ sung tại Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020):

(1) Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT:

– Đối với người tham gia BHYT:

+ Tờ khai theo Mẫu TK1-TS.

+ Trường hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì bổ sung thêm Giấy tờ chứng minh (nếu có).

– Đối với đơn vị sử dụng lao động: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

(2) Nơi nộp hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT

– Đối với người tham gia được ngân sách nhà nước đóng BHYT:

Nộp hồ sơ cho UBND cấp xã. Trường hợp người tham gia đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

– Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình:

Nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

Thủ tục đổi thẻ BHYT mẫu mới

Trong đó:

+ BHXH huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện trực tiếp thu.

+ BHXH tỉnh: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

Đổi thẻ BHYT mẫu mới sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Quyết định 1666/QĐ-BHXH:

Thông tin về bộ mã số thẻ BHYT (quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 và các Công văn hướng dẫn hiện hành về mã số thẻ BHYT). Và cùng với địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) thời gian được miễn cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi BHYT khi đi KCB đúng tuyến của người tham gia được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

Các thông tin về BHYT của người tham gia đã được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Và Cổng thông tin BHXH Việt Nam. Do đó, dù đổi thẻ BHYT mẫu mới. Nhưng những thông tin về quyền lợi BHYT của người dân đã được lưu trên hệ thống để phục vụ cho việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT.

Vì vậy, người dân được cấp thẻ BHYT mẫu mới hay mẫu cũ. Thì đều có thể sử dụng để khám chữa bệnh BHYT và hưởng các quyền lợi theo đối tượng mà mình tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *