Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động trong năm 2021

Bảo hiểm thất nghiệp

Hiện nay tình hình việc làm đang là vấn đề đáng quan tâm của nhiều người. Do đó vấn đề trợ cấp của bảo hiểm thất nghiệp đang rất là cần thiết đối với những người đang gặp khó khăn. Để có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn đó bảo hiểm thất nghiệp 2021 được quy định với những trợ cấp có thể giúp đỡ người dân. Vì thế những thông tin cập nhật này rất quan trọng. Để tìm hiểu về các mức đóng và hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2021 này. Thì hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức qua bài viết dưới đây nhé.

Mức đóng và hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định là 22.100.000 đồng/tháng.

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. Sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đối với NLĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013.

Trong đó; tại khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 có quy định:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động; đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương. Do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Mức đóng và hưởng trợ cấp thất nghiệp

Như vậy: Căn cứ quy định trên thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng của NLĐ nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2021 cụ thể như dưới đây.

Mức đóng BHTN theo chế độ tiền lương do Nhà nước quyết định

– Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng bằng 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Trong đó, mức lương cơ sở năm 2021 được áp dụng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, cụ thể là 1.490.000 đồng/tháng.

Nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là 5.0 x 1.490.000 đồng/tháng = 7.450.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

– Đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng bằng 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Trong đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2021 được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP; cụ thể như sau:

+ Mức 4.420.000 đồng/tháng; áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

+ Mức 3.920.000 đồng/tháng; áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

+ Mức 3.430.000 đồng/tháng; áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

+ Mức 3.070.000 đồng/tháng; áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Những điều cần biết về bảo hiểm thất nghiệp

Nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng đối với NLĐ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ tương ứng như sau:

+ Mức hưởng tối đa tại vùng I là 15.350.000 đồng/tháng.

+ Mức hưởng tối đa tại vùng II là 17.150.000 đồng/tháng.

+ Mức hưởng tối đa tại vùng III là 19.600.000 đồng/tháng.

+ Mức hưởng tối đa tại vùng IV là 22.100.000 đồng/tháng.

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

Bước 1: Người lao động phải nộp 01 bộ hồ sơ hưởng BHTN kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Trong thời hạn không quá 03 tháng.

Bước 2: Người lao động ghi nhớ địa điểm trung tâm dịch vụ việc làm ở địa bản. Để nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng ngày trong phiếu hẹn.

Bước 3: Trong 05 ngày, người lao động lưu ý đến đúng ngày hẹn nhận trợ cấp thất nghiệp của tháng đầu tiên. Kể từ ngày nhận được quyết định trợ cấp từ cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 4: Tham gia thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm từ trung tâm dịch vụ việc làm hàng tháng.

Lưu ý: Người lao động nên ghi nhớ đúng ngày hẹn của cơ quan trợ cấp. Để nhận đúng tiền bảo hiểm. Trong trường hợp không đến đúng hẹn thì tiền hưởng của tháng đó sẽ bị hủy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *